Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozpočet obce Vojnův Městec 2005 - příjmy

Rozpočet obce Vojnův Městec 2005 - příjmy

2.2.2005, Helena Vaníčková

ROZPOČET OBCE VOJNUV MĚSTEC 2005 – PŘÍJMY

Třída l – daňové příjmy
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závisl.činnosti                        1 000
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti                         300
1121 Daň z příjmu práv. osob z podnikání                                 920
1211 Daň z přidané hodnoty                                                  1 400
Sdílené daně                                                                          3 620

1511 Daň z nemovitostí                                                            280
1122 Daň z příjmů práv.osob placená obcí                               255
1361 Správní poplatky                                                                15
1341 Poplatky ze psů                                                              9             1332 Poplatky za znečišťování ovzduší                                        1 
1343 Poplatky za užívání veřej.prostranství                                1
1345 Poplatek z ubytovací kapacity                                           10
1347 Poplatek za provoz výher.hracího přístroje                       32
1337 Poplatek za likvidaci domovních odpadů                         240
Třída l – daňové příjmy celkem                                              4 463

Třída 2 – nedaňové příjmy
Pěstební činnost
1031 2111 Příjmy z poskyt.služeb-prodej dřeva                       50  
1031  2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend                      700
                                                                                               750
Pitná voda
2310 2111  Příjmy z poskyt.služeb                                          50
                                                                                                50
           
Činnosti knihovnické
3314 2111 Příjmy z poskyt.služeb– půjčovné                           1
                                                                                                 1
Pohřebnictví
3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb                                            5
                                                                                                 5
Sběr a odvoz ostatních odpadů
3723 2111  Příjmy z poskyt.služeb-podnikatelé                     12
                                                                                               12

Činnost místní správy
6171 2111  Příjmy z poskyt.služeb a výrobků                       60 
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží                                           6
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                  5
6171 2132 Příjmy z pron.ost.nem.maj.                               100
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary                                     20
                                                                                            191

6310 2141 Příjmy z úroků                                                     20
                                                                                             20
Třída 2 – nedaňové příjmy celkem                                    1 029

Třída 3 – kapitálové příjmy
3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků                                 100
Třída 3 – kapitálové příjmy celkem                                      100

Třída 4 – přijaté dotace
4111 Dotace ze všeobec.pokladní správy - oprava ZŠ          20
4112    Dotace od regionu na výkon vnitř.správy,školství      87  
4116 Dotace ze SR – ÚP                                                       60
4121 Příspěvky obcí na školství                                            40
4122 Státní dotace – hřbitov                                           1 000
4222     Inv.př.dotace – ZTV                                            1 500
Třída 4 – přijaté dotace celkem                                       2 707      

Třída 8 – Financování
8115 Použití přebytku – účet k 31.12.2004                      566
Třída 8 – financování celkem                                             566
Vlastní příjmy celkem                                                      8 865

Zveřejněno dne 26.11.2004
Sňato: 15.12.2004
Projednáno a schváleno v zastupitelstvu Obce Vojnův Městec dne 15.12.2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.