Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozpočet Subregionu Velké Dářko - DSO rok 2017

Rozpočet Subregionu Velké Dářko - DSO rok 2017

24.11.2016, Veronika Janáčková

 

 

 

Rozpočet Subregionu Velké Dářko - DSO  

 
 

 

rok 2017

     
Příjmy  
paragraf položka popis plán UZ  
    Dotace 520930    
  4121 Neinvestiční dotace od obcí 152100    
  4121 Neinvestiční dotace od obcí-DPS 150000    
  4122 Neinvest.dotace-kraj-lyž.stopy 2016-17 117000    
  4222 Invest.dotace-kraj-zvedák DPS 101830    
3349   Ostatní záležitosti sděl.prostředků 20908    
  2111 Příjmy z poskytování služeb 20908    
3900   Ost.činnosti sovis.se službami pro obyv 712800    
  2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 712800    
4351   Pečovatelská služba 800000    
  2111 Příjmy poskytovaných služeb a výrobků  800000    
6310   Obecné příjmy a výdaje z finnan. operací 500    
  2141 Příjmy z úroků 500    
6330   Převody z rozpočtových účtů 44000    
  4134 Převody z rozpočtových účtů 44000    
celkem příjmy     2099138    
           
           
Výdaje  
paragraf položka popis plán uprav.plán  
3349   Ostatní záležitosti sděl.prostředků-novinky 20908    
  5169 Nákup služeb jinak nespecifikovaných 20908    
3639   Komunální služby a rozvoj 66067    
  5038 Projekt-povinné zákon.pojištění 1267    
  5139 Nákup materiálu 3000    
  5162 Telefony 7800    
  5169 Konzultační služby 10000    
  5169 Nákup služeb jinak nespecifikovaných 40000    
  5175 Občerstvení 4000    
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 117000    
  5169 Běžecké stopy 117000    
3900   Ostat.činnost souvis.se služ.pro obyv. 712800    
  5011 Projekt - platy                                                 531936    
  5031 Projekt - SP 132984    
  5032 Projekt - ZP 47880    
4351   Pečovatelská služba 1056878    
  5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 456428    
  5021 Ostatní osobní výdaje 60000    
  5031 SP 130000    
  5032 ZP 47450    
  5038 Ostatní pojištění 6000    
  5132 Ochranné pomůcky 3500    
  5139 Nákup materiálu jinak nespecifikovaného 30000    
  5161 Služby pošt 400    
  5162 Telefony 40000    
  5164 Nájemné 46000    
  5167 Služby školení a vzdělávání 20000    
  5168 Počítačové služby 10000    
  5169 Nákup služeb jinak nespecifikovaných 20000    
  5171 Opravy a udržování 1000    
  5173 Cestovné 3000    
  5175 Občerstvení 3000    
  5222 ČAPS-neinvest.příspěvek 2000    
  5499 Ostatní neinvest.transfery-SF 8100    
  6122 Zvedací zařízení 170000    
6310   Obecné výdaje z finanč.operací 5800    
  5163 Služby peněžních ústavů 5800    
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 7515    
  5163 Pojištění 7515    
6330   Převody vlastním fondům 112170    
  5342 Sociální fond 44000    
  5345 Převody vlastní rozp.účtům 68170    
Výdaje celkem     2099138    
           
           
    Příjmy celkem 2099138    
    Výdaje celkem 2099138    
    Rozdíl příjmů a výdajů 0    
           
           
           
Vyvěšeno : 24.11.2016   Sejmuto : 8.12.2016  
           
Schválil :          
           
Návrh rozpočtu je zveřejněn na úředních deskách obecních úřadů  umožňující vzdálený přístup ve všech členských obcích
Subregionu Velké Dářko-d.s.o., po dobu uvedenou výše. Občané členských obcí se k vystavenému návrhu rozpočtu mohou
 vyjádřit písemně po dobu vystavení návrhu rozpočtu, nebo ústně v době projednávání návrhu rozpočtu svazku na valné hromadě.
           
           
           
           
           

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
6.1°C - 16:00:01 - 1.3.2021

Novinky e-mailem