Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017

Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017

17.11.2014, Veronika Janáčková

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na období 2015-2017

P Ř Í J M Y

Městys Vojnův Městec
2015 2016 2017

Třída 1 - daňové příjmy 7 859 8000 8 200

Třída 2 - nedaňové příjmy 2 150 2 150 2 150

Třída 4 - přijaté dotace 1 106 140 140

11 115 10 290 10 490

Rozpočtový výhled na období 2015-2017

V Ý D A J E

Městys Vojnův Městec
2013 2014 2015

10 Lesní hospodářství 35 35 35

22 Místní komunikace a veř.doprava 150 100 100

23 Vodní hospodářství 1 012 400 200

31 Školství včetně zřízení 5. třídy ZŠ 850 924 850

33 Kultura 124 124 124

34 Tělovýchova a zájmová činnost, včetně víceúčelového hřiště 291 891 291

35 Zdravotnictví 60 60 60

36 Bydlení, kom.služby a úz. rozvoj včetně výst. Bytů v MŠ 314 914 1988

37 Ochrana životního prostředí včetně zbud.zahrady u MŠ 1 486 505 505

55 Požární ochrana 30 30 30

61 veřejná správa, zastupitelstva obcí 3 800 3344 3344
včetně splátek úvěru

63 Pojištění, platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 963 2963 2963

11 115 10290 10490

 

 

zveřejněno: 17.11.2014
sejmuto: 
Ve stejném termínu zveřejněno elektronicky na webu městyse
schváleno v zastupitelstvem městyse:

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.