Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2017

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2017

23.1.2017, Veronika Janáčková

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 

uzavřená mezi Městysem Vojnův Městec a Římskokatolickou farností Krucemburk

 

 

Více informací naleznete v příloze.