Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2018

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2018

4.1.2018, Veronika Janáčková


uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

uzavřená mezi Městyse Vojnův Městec a Římskokatolickou farností Krucemburk.

 

Celý obsah smlouvy o poskytnutí dotace naleznete v příloze.