Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Upozornění (výzva) OÚ

Upozornění (výzva) OÚ

19.2.2004, Jiří Marek
Vážení občané,
v minulých dnech většina domácností obržela informace o třídění domácího odpadu. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému tříděného sběru v obcích. Obce a města mají dle zákona o odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také použité spotřebitelské obaly, které jsou dále předávány k využití. Obaly od nápojů, krabice od džusů, mléčných výrobků, vín a podobných prosím stlačte, případně sešlápněte a odložte do kontejnérů na plasty.

Kontejnery pro tento druch komunálního odpadu jsou na třech místech v obci Vojnův Městec a další bude umístěn v místní části Vojnova Městce v Nové Huti a jsou pravidelně, případně operativně odváženy.

Prosíme o udržování čistoty a pořádku v okolí, prosíme tyto odpady neodkládejte mimo sběrné nádoby.

Závěrem nepoužiji celou větu a logo z masívní televizní kampaně, ale jen druhou část a to .......TŘIĎTE ODPAD.
 
Ing. Josef Macek
     starosta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.