Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Upozornění Celní správy ČR pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob

Upozornění Celní správy ČR pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob

28.4.2005, Jiří Marek

Celní správa České republiky ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti upozorňuje na některé povinnosti spojené s aplikací zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července 2005.

Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují a prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost provést ve svých provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restaurace, pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich zásob.

Výsledky této inventury - inventurní soupis - mají povinnost následně předat místně příslušnému celnímu úřadu (dle místa, kde byl líh inventarizován), a to nejpozději do 31. července 2005.
Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na jeho kopii, kterou je osoba – podnikatel povinna uschovat pro případnou kontrolu.

Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře písemné inventurní sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na místně příslušném celním úřadu.

Upozorňujeme dále, že inventarizované zásoby neznačených („nekolko-vaných“) lihovin lze doprodávat pouze do konce letošního roku.

Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území České republiky po 1. 7. 2005, již musejí být označeny kontrolní páskou („kolkem“) umístěnou přes uzávěr lahve.


Další informace:

Celní úřad Žďár nad Sázavou 
Komenského 1786
591 01 Žďár nad Sázavou

tel: 566 623 206 klapka 225, 223, 222 nebo 214.
fax: 566 623 249

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
13.6°C - 7:46:02 - 5.6.2020

Novinky e-mailem