Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)

20.9.2005, Ing. Josef Macek

Upozornění na dodržování povinností vyplývajících za zákona č. 459/2000 Sb.


Na základě § 25 odst. 4 h) zákona č. 458/2000Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.-„Energetický zákon“ a ČSN 333300 a ČSN 333301 – „Stavba elektrických venkovních vedení“, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.

Ochranná pásma – v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo u napětí od 1kV do 35kV je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35kV do 110kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroj ani ořezané větve při pádu.

U vedení nízkého napětí (400/320V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,
u vedení vysokého napětí (22kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,
u vedení velmi vysokého vedení (110kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m,
v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, a. s., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, a. s., a za dozoru osoby jí ustanovené.

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU
Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, a. s., vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníka či uživatele nemovitosti (pozemku), vznikly klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E:ON Česká  republika, a.s.
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné prostory ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.

Bližší informace vám poskytneme na telefonním čísle: 566 655 711
Za společnost E:ON česká republika, a. s., Regionální zpráva sítě VN a NN Nové Město na Moravě

 

Aktuality

Výsledky 2. kola voleb

30.1.2023, Monika Beranová, Volby prezidenta ČR 2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023

27.1.2023, Monika Beranová, Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 14/2022

27.1.2023, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.