Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Usnesení o ustanovení opatrovníka - Lubomír Řezníček

Usnesení o ustanovení opatrovníka - Lubomír Řezníček

2.6.2015, Veronika Janáčková

usnesení o ustanovení opatrovníka (§ 32 odst. 5 SŘ)

Usnesení o ustanovení opatrovníka
(§ 32 odst. 5 SŘ)

Úřad městyse Vojnův Městec

Číslo jednací: 2/2015 ZTP - 6

U S N E S E N Í

Úřad městyse Vojnův Městec rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád"), takto:

Podle § 32 odst. 2 písm. c) správního řádu se účastníku řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Lubomíru Řezníčkovi, nar. 18. 4. 1952, bytem Vojnův Městec 275, vedeného podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel") ustanovuje opatrovník p. Karel Rykr, nar. 11.10.1979, bytem Vojnův Městec 1.

 

Odůvodnění:

Pobyt Lubomíra Řezníčka není znám a zástupce si neustanovil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

Vojnově Městci dne 2. 6. 2015

 

 

Bc. Veronika Chroustová
oprávněná úřední osoba

 

 

Vyvěšeno: 2. 6. 2015
Sejmuto:

 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.