Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

13.6.2007, Ing. Josef Macek

Uvědomění vlastníků lesních majetků územního zařizovacího obvodu „LHO Nové Město na Moravě“ č. 610 801 o předávání lesních hospodářských osnov, platných od 1.1. 2007 do 31.12. 2016, a to veřejnou vyhláškou

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

                    Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 61 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, § 25 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle § 48, odst. 2 lit. b) zákona  č. 289/1995  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „lesní  zákon“) a podle § 17, odst. 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb. MZe o lesním hospodářském plánování

 

o z n a m u j e

 

v souladu s ustanovením § 25 lesního zákona a § 17, odst.1 vyhl. č. 84/1996 Sb., lhůtu a místo kde každý vlastník lesního majetku (obec, právnická nebo fyzická osoba) do 50ti hektarů, jehož les je zahrnut v zařizovacím obvodu „LHO Nové Město na Moravě, správní obvod Městského úřadu Žďár nad Sázavou, č. 610 801“, pro který je zpracována lesní hospodářská osnova, platná od 1.1. 2007 do 31.12. 2016, obdrží bezplatně osnovu, tedy vlastnický separát, týkající se stavu jeho lesa.

 

místo vyzvednutí vlastnického separátu:  Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, odbor životního prostředí, III. patro, dv.č. 150

 

lhůta pro vyzvednutí: osnovy budou vlastníkům protokolárně předávány každé pondělí či středu od 8,00 do 17,00 hodin na odboru životního prostředí při Městském úřadu Žďár nad Sázavou, po dohodě s tímto orgánem i v jinou dobu, nejpozději však do 31.12. 2007.

 

                    Zařizovací obvod LHO Nové Město na Moravě, správní obvod Městského úřadu Žďár nad Sázavou, č. 610 801 je vymezen následujícími katastrálními územími:     

         

Bohdalec, Cikháj, Herálec na Moravě, Hodíškov, Jámy, Karlov, Kněževes nad Oslavou, Kocanda, Krásněves, Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Město Žďár, Moravská Svratka, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Počítky, Polnička, Sazomín, Sklené u Žďáru nad Sázavou, Stržanov, Suky, Světnov, Škrdlovice, Vatín, Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Vojnův Městec, Vysoké a Zámek Žďár.

 

 

Při přebírání lesní hospodářské osnovy má vlastník lesa dvě možnosti:

 

1. Pokud vlastník lesa výpis z lesní hospodářské osnovy (tzv. vlastnický separát) protokolárně převezme (což je pro něho většinou výhodné z administrativních důvodů – např.: těžbu už nemusí povolovat úřad), stává se osnova pro něho závazným podkladem pro hospodaření v lese v následujících částech:

a)       pro vlastníky o výměře větší než 3 hektary

       celková výše těžeb jako nepřekročitelná, a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, a

 

b)       pro vlastníky o výměře 3 hektary a menší

pouze celková výše těžeb jako nepřekročitelná.

 

 

2. Vlastník lesa má rovněž právo přebrat lesní hospodářskou osnovu bez podpisu protokolu. Osnova pak pro něho nemá závazný, ale pouze informativní charakter. Vlastník lesa pak hospodaří podle pravidel daných lesním zákonem (záměr provést úmyslnou těžbu musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo těžbu provádí, oznámit 30 dní předem úřadu).

 

 

Oslovené obecní úřady tímto žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obce po dobu 14 dnů, upozornění na tuto vyhlášku způsobem v místě obvyklým (vyhlášení rozhlasem) a zaslání vyvěšeného nařízení po uplynutí doby vyvěšení (14 dní) následně zpět s potvrzením o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky obce.

Vzorový text sdělení pro vyhlášení místním rozhlasem: „Na úřední desce obce je vyvěšena vyhláška Městského úřadu  Žďár nad Sázavou, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracovaných lesních hospodářských osnov pro lesy vlastníků o výměře do 50 ha. Vlastníci těchto lesů, jež se nacházejí v katastrálních územích upřesněných vyhláškou,  mohou bezplatně převzít údaje o svých lesních majetcích na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí.“

 

 

 

 

 

 

                                                                   Ing. Jaroslav Doubek

                                                  vedoucí odboru životního prostředí

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.