Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla

Veřejná vyhláška - výzva k odstranění silničního vozidla

15.8.2014, Veronika Janáčková

Výzva k odstranění silničního vozidla umístěného na náměstí ve Vojnově Městci

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

V Ý Z V A   K   O D S T R A N Ě N Í   S I L N I Č N Í H O   V O Z I D L A

 

podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 19 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úřad Městyse Vojnův Městec, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy, podle ustanovení § 25 odst. 1, § 46 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 19 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto   v y z ý v á   neznámého vlastníka silničního vozidla, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou, k jeho odstranění.

 

Jedná se o vozidlo tovární značky Renault Laguna, barvy stříbrné, bez registrační značky, neznámého výr. čísla karoserie, neznámého výr. čísla motoru, které je odstaveno na náměstí ve Vojnově Městci.

 

Pokud vlastník dotčeného vozidla toto neodstraní do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění, resp. zveřejnění výzvy k odstranění způsobem v místě obvyklém, odstraní ho po marném uplynutí lhůty dvou měsíců od posledního dne zveřejnění výzvy k odstranění vlastník pozemní komunikace na své náklady a uplatní vůči vlastníku vozidla nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

 

 

 

Karel Malivánek

starosta

 

 

Datum vyvěšení:     15. 8. 2014                                               Datum sejmutí:

 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.