Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce referet/ka úřadu Městyse Vojnův Městec

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce referet/ka úřadu Městyse Vojnův Městec

4.9.2014, Hana Marková

oznámení dle zákona §6 zákona č. 312/2002 Sb.

 

Oznámení dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb.

Starosta Městyse Vojnův Městec
veřejnou výzvu k přihlášení zájemců
na obsazení funkce
referent/ka úřadu Městyse Vojnův Městec
agendy: sekretářské práce, pošta, CzechPOINT, místní poplatky, vidimace a legalizace

Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkrácený pracovní úvazek
Předpokládaný nástup: říjen 2014
Název územního samosprávného celku: Městys Vojnův Městec
Druh práce: referent (úředník)
Místo výkonu práce: Vojnův Městec
Platové podmínky: z. č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., 564/2006 Sb., platové zařazení tř. 8

Podmínky pro přihlášku do veřejné výzvy:
• Splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/ 2002 Sb.
• Středoškolské vzdělání s maturitou
• Výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě
• Výhodou zkouška z ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a z ověřování pravosti podpisu
• Velmi dobré komunikační schopnosti
• Velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)

Řádně a v termínu odevzdaná přihláška obsahující tyto náležitosti:
• jméno a příjmení zájemce
• datum a místo narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• telefon, e-mail
• datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, uvedení důvodů motivace k práci na úřadu městyse
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
Úřad Městyse Vojnův Městec, písemná forma, do 19.9.2014 do 10:00 hodin

Adresa pro doručování přihlášek v obálce označené:
„Výběrové řízení – referent ÚM":
Úřad Městyse Vojnův Městec 27
591 01 Žďár nad Sázavou

Případné informace: starosta Karel Malivánek a účetní Hana Marková, tel. 566 659 327

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.