Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Vojnův Městec

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Vojnův Městec

2.1.2017, Veronika Janáčková

podle §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

uzavřená mezi Městysem Vojnův Městec a Velkým Dářkem, s. r. o.

 

Více informací naleznete v příloze.

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
-1.5°C - 20:50:02 - 12.12.2019

Novinky e-mailem