Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrátor programu LEADER

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrátor programu LEADER

26.1.2012, Hana Marková

Havlíčkův kraj o.p.s se sídlem Školní ul. 500, Žďírec nad Doubravou VYHLAŠUJE výběrové řízení na obsazení pracovního místa Administrátor programu LEADER

1.  Název obecně prospěšné společnost:                       Havlíčkův kraj, o.p.s.

2.  Druh práce:                                                                  administrativní pracovník MAS

3.  Platové podmínky:                                                     podle pravidel PRV MAS

4.  Místo výkonu práce:                                                 katastrální území MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

5.  Druh pracovního poměru:                                        pracovní poměr na dobu neurčitou

6.  Předpokládaný nástup:                                           květen/červen 2012

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:

minimálně středoškolské vzdělání (USO), směr ekonomika a administrativa, právo, právní a veřejnoprávní činnost nebo publicistika, knihovnictví a informatikapraxe ve veřejné správě, státní správě, finančnictví nebo příbuzném oboru výhodoudobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění pracovních úkolůvelmi dobrá znalost práce na PCřidičský průkaz skupiny B

Pracovní náplň
administrace LEADER IV.1.2. -  Místní projekty žadatelůvedení výkaznictví LEADER IV.1.1. - Místní akční skupinaspráva finančních toků LEADER IV.1.1. a IV.1.2. a kontrola harmonogramů realizace projektů LEADER (včetně projektů spolupráce)organizační zajištění akcí, zasedání výborů a pracovních schůzek o.p.s.informační servis pro partnery a klienty o.p.s.materiálově a provozní zabezpečení o.p.s.administrativní podpora a vedení agendyzpracování dotazníkových šetřenípříprava účetních dokladů a vedení účetnictvíarchivace materiálů o činnostech o.p.s. a projektechaktualizace webových stránek o.p.s., příprava zpravodaje

Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul zájemcedatum a místo narozenístátní příslušnost uchazečemísto trvalého pobytučíslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občanadatum a podpis zájemce

Zájemce k přihlášce připojí:
strukturovaný životopis, s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech z oboru, uvedení důvodů motivace k práci v místní akční skupiněvýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášenímověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku můžete předat osobně na podatelně Městského úřadu ve Ždírci n.D. nebo zaslat na adresu:
Havlíčkův kraj o.p.s., Školní 500, 582 63  Ždírec nad Doubravou

Obálku označte nápisem "Výběrové řízení č. 1/2012-neotvírat".
Lhůta pro podání přihlášek končí 24.2.2012 do 12:00 hod.

 Ing. Bohumír Nikl, předseda správní rady

Ve Ždírci n.D. 20.1.2012

 

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.