Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - byt č.4

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu - byt č.4

13.9.2018, Hana Marková

Byt bude k pronájmu od 1.12.2018

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu v budově mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240

Rada městyse na svém zasedání dne 13. 9. 2018 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pronájem obecního bytu v budově mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240

Byt nabízený k pronájmu:  
-  byt č. 4 (2+kk) o velikosti 77,2 m2

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

- žádost o pronájem obecního bytu, která bude obsahovat základní osobní údaje o žadateli a spolubydlících, důvody žádosti o pronájem obecního bytu.
- čestné prohlášení, že uchazeč a všichni spolubydlící jsou nekuřáci
- čestné prohlášení, že uchazeč o pronájem obecního bytu a žádný ze spolubydlících není majitelem domácího zvířete
- žádost se všemi povinnými přílohami musí být podána v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení na pronájem obecního bytu v budově Mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240“.

Další důležité podmínky a informace:
- přihlášku s potřebnými přílohami doručit na adresu Úřadu městyse Vojnův Městec do 14. 11. 2018 do 12:00 hodin.
nájemní smlova na byt bude uzavřena od 1.12.2018 na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení této smlouvy
-  vybraný uchazeč musí podepsat Smlouvu o nájmu bytu nejpozději do 15 dnů od schválení přidělení bytu výběrovou komisí a radou městyse Vojnův Městec, pokud tak neprovede nastupuje na jeho místo 1. náhradník
- k užívání obecního bytu se váže povinnost údržby prostranství v okolí nemovitosti, drobných údržbářských prací v budově a pravidelný úklid společných prostor
- vzhledem k umístění bytů v budově školského zařízení jsou všechny vnitřní i venkovní prostory striktně nekuřácké a nesmí zde být chováno domácí zvíře
- nejpozději ke dni začátku nájemního vztahu je splatná vratná kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu

Možnost prohlídky bytu je ve středu 7. 11. 2018 od 15:00 do 16:00.

 
                                                          Karel Malivánek

                                                                 starosta

                                                                                                                     

 

 

 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
14.4°C - 4:00:02 - 4.7.2022

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.