Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Výběrové řízení na pronájem obecního bytu v budově mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu v budově mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240

19.3.2018, Veronika Janáčková

 

Rada městyse na svém zasedání dne 19.3.2018 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pronájem obecního bytu v budově mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240

 

Byt nabízený k pronájmu:  
-  byt č. 1 ( 1+kk ) o velikosti 44.9 m2

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

-          žádost o pronájem obecního bytu, která bude obsahovat základní osobní údaje o žadateli a spolubydlících, důvody žádosti o pronájem obecního bytu a preferenci velikosti bytu

-          čestné prohlášení, že uchazeč a všichni spolubydlící jsou nekuřáci

-          čestné prohlášení, že uchazeč o pronájem obecního bytu a žádný ze spolubydlících není majitelem domácího zvířete

-          žádost se všemi povinnými přílohami musí být podána v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení na pronájem obecního bytu v budově Mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240“.

 

Další důležité podmínky a informace:

-          přihlášku s potřebnými přílohami doručit na adresu Úřadu městyse Vojnův Městec do 27. dubna 2018 do 12:00 hodin.

-          nájemní smlova na byt bude uzavřena od 1.7.2018 na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení této smlouvy

-          vybraný uchazeč musí podepsat Smlouvu o nájmu bytu nejpozději do 15 dnů od schválení přidělení bytu výběrovou komisí a radou městyse Vojnův Městec, pokud tak neprovede nastupuje na jeho místo 1. náhradník

-          k užívání obecního bytu se váže povinnost údržby prostranství v okolí nemovitosti, drobných údržbářských prací v budově a pravidelný úklid společných prostor

-          vzhledem k umístění bytů v budově školského zařízení jsou všechny vnitřní i venkovní prostory striktně nekuřácké a nesmí zde být chováno domácí zvíře

-          nejpozději ke dni začátku nájemního vztahu je splatná vratná kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu

 

 

 

                                                          Karel Malivánek

                                                                 starosta

                                              

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
27.9°C - 11:40:02 - 29.6.2022

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.