Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Výběrové řízení na pronájem obecního bytu v budově mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu v budově mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240

19.3.2018, Veronika Janáčková

 

Rada městyse na svém zasedání dne 19.3.2018 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pronájem obecního bytu v budově mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240

 

Byt nabízený k pronájmu:  
-  byt č. 1 ( 1+kk ) o velikosti 44.9 m2

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

-          žádost o pronájem obecního bytu, která bude obsahovat základní osobní údaje o žadateli a spolubydlících, důvody žádosti o pronájem obecního bytu a preferenci velikosti bytu

-          čestné prohlášení, že uchazeč a všichni spolubydlící jsou nekuřáci

-          čestné prohlášení, že uchazeč o pronájem obecního bytu a žádný ze spolubydlících není majitelem domácího zvířete

-          žádost se všemi povinnými přílohami musí být podána v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení na pronájem obecního bytu v budově Mateřské školy na adrese Vojnův Městec 240“.

 

Další důležité podmínky a informace:

-          přihlášku s potřebnými přílohami doručit na adresu Úřadu městyse Vojnův Městec do 27. dubna 2018 do 12:00 hodin.

-          nájemní smlova na byt bude uzavřena od 1.7.2018 na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení této smlouvy

-          vybraný uchazeč musí podepsat Smlouvu o nájmu bytu nejpozději do 15 dnů od schválení přidělení bytu výběrovou komisí a radou městyse Vojnův Městec, pokud tak neprovede nastupuje na jeho místo 1. náhradník

-          k užívání obecního bytu se váže povinnost údržby prostranství v okolí nemovitosti, drobných údržbářských prací v budově a pravidelný úklid společných prostor

-          vzhledem k umístění bytů v budově školského zařízení jsou všechny vnitřní i venkovní prostory striktně nekuřácké a nesmí zde být chováno domácí zvíře

-          nejpozději ke dni začátku nájemního vztahu je splatná vratná kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu

 

 

 

                                                          Karel Malivánek

                                                                 starosta

                                              

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
4.8°C - 3:40:02 - 23.10.2021

Novinky e-mailem