Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Výzva seznámení s podklady rozhodnutí - veřejná vyhláška

Výzva seznámení s podklady rozhodnutí - veřejná vyhláška

17.9.2015, Veronika Janáčková

Městský úřad Nové Město na Moravě - odbor stavební a životního prostředí

Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/53510/2013 – 119 Nové Město na Moravě, dne 10.9.2015

Tel.: 566 598 402
e-mail: olga.novakova@meu.nmnm.cz

VÝZVA


SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 


Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako příslušný stavební úřad podle §
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům před vydáním
rozhodnutí o umístění stavby, v řízení zahájeném dne 20.12.2013 na žádost, kterou podal


E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 49
České Budějovice 1, kterého zastupuje SAG Elektrovod, a.s. organizační složka Brno, IČ
62161172, Traťová č.p. 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19


(dále jen "žadatel"), ve věci:
"V509 - rekonstrukce vedení hlášení č. 1020000350"
Stávající vedení VVN bude demontováno, ve stávající trase bude realizováno nové vedení VVN,
jmenovité napětí 110 kV,fázové napětí 63,5 kV, max. provozní napětí 123 kV. Dvoudříkové stožárové
konstrukce typu "Portál" budou nahrazeny jednodříkovými stožárovými konstrukcemi typu "Soudek"
(ocelové příhradové stožáry 2 x 110 kV, max. výšky 39,4 m). Bude osazeno celkem 109 ks stožárů typu
"Soudek" z toho 20 ks kotevních stožárů a 89 ks nosných stožárů. Budou instalovány nové fázové vodiče
a nové kombinované zemní lano. Celková délka trasy bude 21,89 km. Šířka ochranného pásma vedení je
12 m na každou stranu od svislého průmětu krajních vodičů. Trasa vedení má svůj začátek na stožáru
číslo 1 u rozvodny TR Bystřice nad Pernštejnem a končí na stožáru č. 109 u rozvodny TR Žďár nad
Sázavou,
na pozemku par. č. 2094/1, 2101, 2103, 2102/1, 3204, 3197 v katastrálním území Bystřice nad
Pernštejnem
na pozemku par. č. 1661, 1720, 1690, 1694, 1696, 1701, 1700, 1702, 1710, 1709, 1706, 1686, 1708,
1619, 1620, 1621, 1622, 1617, 1615, 1614, 714, 694, 713, 711, 709, 744, 748, 743, 745, 749, 757, 780,
758, 759, 761, 760, 762, 763, 858, 877, 876, 875, 874, 890, 891, 892, 890, 1717, 900, 899, 901, 905, 906,
907, 908, 948 v katastrálním území Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
na pozemku par. č. 855/1, 425/1, 428/2, 424/1, 420/2, 883/1, 399/2, 363/7, 363/5, 363/4363/6, 351, 306,
363/1, 298, 301/1, 825/1, 297/1, 253/1, 235/1, 232/2, 232/1, 815/1, 229/1, 229/2, 216/1, 814/1, 220/1,
221/2, 221/1, 807/1, 204/58, 204/61, 204/17 v katastrálním území Rozsochy
na pozemku par. č. 750/4, 750/5, 800/1, 811/1, 785/1, 783/1, 755/1, 999, 1000, 754/6, 963, 752/2, 731,
729, 730, 711/2, 710/2, 692/5, 651/4, 651/1, 651/7, 965/1, 823, 824, 561, 555/56, 555/73, 555/72, 555/55,
555/71, 555/70, 555/69, 555/68, 555/57, 506, 495, 555/91, 555/90, 555/67, 555/66, 555/16, 555/114,
469/1, 469/2, 469/3, 469/4, 469/5, 467, 461, 555/115, 555/116, 947/4, 947/7, 322/58, 322/50, 322/56,
322/4, 437, 436, 444 v katastrálním území Kundratice u Rozsoch
na pozemku par. č. 594/5, 594/1, 594/9, 594/4, 594/3, 586/2, 585/2, 584/10, 686, 583/4, 583/3
v katastrálním území Rovné
Č.j. 53510/2013 str. 2
na pozemku par. č. 483/2, 332/1, 336/36, 332/3, 336/1, 482/8, 482/4, 482/19, 482/1, 385/21, 385/25,
385/1, 481/3, 481/1, 404/3, 404/19, 404/36, 477/20, 284/22, 284/21, 284/16, 277/3, 284/20, 253/26,
270/20, 270/19, 270/23, 270/1, 208/6, 219/3, 219/9, 219/8, 215, 208/17, 208/33, 208/30, 220, 225/12,
270/11 v katastrálním území Divišov
na pozemku par. č. 1161, 1164, 1177, 1180, 1194, 1196, 1197, 1198, 1201, 1202, 1204, 1102, 1097,
1096, 1077, 1088, 1078, 451, 457, 327, 458, 928, 931, 930, 469, 468, 467, 890, 876, 877, 874, 873, 871,
857, 866, 856, 847, 842, 841, 834, 831, 830, 813, 761, 762, 763, 764, 758, 765, 752, 751, 750, 749, 472,
748, 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 694,
695, 690, 670, 671, 667, 672, 666 v katastrálním území Olešná na Moravě
na pozemku par.č. 1903, 1909, 1881, 1908, 1994/1, 1995, 2002/1, 2005, 2012, 2014, 2022, 2023, 2026,
2027, 2033, 2036, 2044, 2048, 2049, 2059, 2060, 2063, 2070, 2073, 2074, 2081, 2078, 2079, 2096, 2097,
2118, 2121, 2120, 2134, 2122, 2133, 2132, 2131, 2147, 2152, 2153, 2155, 2160, 2167, 2172, 2177, 2180,
2183, 2186, 2189, 2195, 2198, 2194, 2201, 2199,2200, 486, 764, 763, 771, 769, 773, 774, 818, 819, 822,
828, 827/1, 826, 830, 845, 842, 843, 838, 840, 841, 839 v katastrálním území Nová Ves u Nového Města
na Moravě
na pozemku par.č. 378/1, 943, 370, 379/5, 371/1, 373, 381/4, 381/26, 381/19, 381/16, 381/12, 381/20,
381/13, 381/10, 665, 652, 636, 319, 618, 605, 604, 422/2, 440/9, 440/21, 439/14, 439/13, 439/9, 439/5,
439/2, 439/11, 439/12, 439/3, 439/1, 463/1, 464/3, 435/3, 434/3, 435/2, 434/2, 432/2, 432/9, 430/1, 433,
432/1 v katastrálním území Petrovice u Nového Města na Moravě
na pozemku par.č. 709/1, 704/4, 704/5, 702/1, 702/2, 702/4, 696/30, 696/32, 696/27, 688/16, 601/6,
601/5, 604, 606/1, 607/2, 608/2, 611/4, 612, 613/9, 613/12, 613/17, 614/2, 615, 617, 613/15, 619/1,
613/14, 613/1, 659/22, 659/16, 637/5, 637/4, 637/3, 637/2, 637/1, 636/4, 636/5, 636/3, 636/1
v katastrálním území Slavkovice
na pozemku par.č. 726, 1588/1, 730/2, 730/3, 830/25, 830/22, 830/20, 830/19, 830/17, 830/16, 830/15,
830/14, 830/13, 830/12, 843/1, 1583/1, 843/2, 1583/2, 839, 852/20, 852/19, 852/18, 852/17, 852/16,
852/15, 852/14, 852/13, 852/12 v katastrálním území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou
na pozemku par.č. 2365/3, 2365/1, 2361, 2363/3, 2363/2, 2362 v katastrálním území Jámy
na pozemku par.č. 8833, 8834, 8835, 8836, 8839, 8826/1, 8824, 8822, 8897, 8894, 8898, 8900, 8902,
8903/1, 8904, 8907, 8913, 8912, 8978, 8979, 8991, 8998/2, 8996, 8994, 8995, 9063/3, 8602/7, 9063/1,
9062, 9060, 9057, 5041/1, 9513/2, 9513/1, 9518/5, 9518/6, 9518/7, 9516/17, 9516/1, 9520/3, 9523/2,
9512/23, 9525/5, 9523/3, 9522, 9521/12, 9529/1, 9528/1, 9529/2, 9534, 9537/2, 9537/3, 9532, 5400, 5398
v katastrálním území Město Žďár.
Stavební úřad vyzývá účastníky řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům před vydáním rozhodnutí,
navrhnout důkazy, vyjádřit své stanovisko a činit jiné návrhy, a to do 7 dnů ode dne doručení této výzvy,
po této lhůtě stavební úřad ve věci rozhodne, neboť shromažďování podkladů pro rozhodnutí bylo
ukončeno.
Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na
Moravě, úřední dny Po a St 8:00 - 11:45 a 12:30 - 17:00 hod.
Poučení:
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Ing. Olga Nováková
referent odboru
Č.j. 53510/2013 str. 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu Žďár nad
Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a obecního úřadu Jámy, Rozsochy,
Nová Ves u Nového Města na Moravě.
15. dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Nové Město na Moravě se písemnost považuje za
doručenou.
Po sejmutí z úřední desky po lhůtě vyvěšení je nutné potvrzení oznámení obratem vrátit zpět.
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu zastoupen SAG Elektrovod, a.s. organizační složka Brno, IDDS:
q5jc2ut
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty jižní Morava, IDDS: uccchjm
ČESKÉ DRÁHY - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Nezamyslova č.p. 20, 615 00 Brno 15
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
T-Mobile Czech Repiblic a.s.,, IDDS: ygwch5i
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, IDDS: sjfywke
Město Žďár nad Sázavou, IDDS: ybxb3sz
Město Bystřice nad Pernštejnem, IDDS: b3mbs36
Město Nové Město na Moravě, IDDS: y67bvir
Obec Jámy, IDDS: m3xbzka
Obec Rozsochy, IDDS: rkca7t5
Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, IDDS: hqxaq87
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou,
IDDS: 3qdnp8g
Jaroslava Skalová, Zborovská č.p. 2392/41, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Ludmila Gregorová, Kabátníkova č.p. 478/20, Ponava, 602 00 Brno 2
Petr Šibor, Příční č.p. 70, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Čestmír Homolka, Zahradní č.p. 14, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Věra Staříková, Cihlářská č.p. 642/18, Veveří, 602 00 Brno 2
Stanislav Vašíček, K Domanínku č.p. 415, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zdeňka Prosecká, Dolní č.p. 3781/30, 796 01 Prostějov 1
Ing. Josef Macháček, Na Skřipci č.p. 123, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Marie Sitařová, Černý vršek č.p. 824, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zdeněk Chrást, Domanín č.p. 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Marie Kadlecová, Makovského č.p. 1656/52, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Mgr. Romana Klusáková, Dolní Rožínka č.p. 44, 592 51 Dolní Rožínka
Josef Havlík, Domanín č.p. 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Č.j. 53510/2013 str. 4
Marie Húsková, Nezvalova č.p. 405/10, Lesná, 638 00 Brno 38
Jiří Zítka, Veselka č.p. 169/2, 664 41 Troubsko
František Čupr, Štouračova č.p. 909/13, Bystrc, 635 00 Brno 35
Zdeňka Hlaváčková, Tyršova č.p. 726, 592 31 Nové Město na Moravě
Jarmila Karásková, Štefánikova č.p. 588/63a, Ponava, 612 00 Brno 12
Emil Skula, Domanín č.p. 107, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Kazimír Češka, Slezské náměstí č.p. 14/37, 743 01 Bílovec 1
Miloslava Mášová, Borodinova č.p. 292/7, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
Josef Švestka, Domanín č.p. 70, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zdeněk Svoboda, Domanín č.p. 113, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Alena Svobodová, Domanín č.p. 113, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Helena Velenová, Domanín č.p. 48, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vladimír Zítka, Domanín č.p. 49, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Milena Zítková, Domanín č.p. 49, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ladislav Zítka, Domanín č.p. 93, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Josef Michek, Domanín č.p. 43, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Josef Hájek, Rozsochy č.p. 23, 592 57 Rozsochy
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Boris Pazdera, Rozsochy č.p. 62, 592 57 Rozsochy
Jana Prášilová, Rozsochy č.p. 4, 592 57 Rozsochy
Marie Štouračová, Rozsochy č.p. 137, 592 57 Rozsochy
Jitka Mišagová, Rozsochy č.p. 8, 592 57 Rozsochy
Jana Špačková, Rozsochy č.p. 46, 592 57 Rozsochy
Jan Svoboda, Hornická č.p. 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Anna Svobodová, Rozsochy č.p. 101, 592 57 Rozsochy
Zdeněk Petera, Rozsochy č.p. 9, 592 57 Rozsochy
Ladislava Peterová, Rozsochy č.p. 9, 592 57 Rozsochy
Luboš Daniel, Sázava č.p. 186, 592 11 Velká Losenice
Eduard Ťupa, Rozsochy č.p. 34, 592 57 Rozsochy
Kateřina Ťupová, Okružní č.p. 966, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Miroslav Růžička, Kundratice č.p. 14, 592 57 Rozsochy
Josef Doležal, Rovné č.p. 21, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Miloš Ťupa, Rovné č.p. 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Radek Ťupa, Rovné č.p. 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Zbyněk Uhlíř, Kundratice č.p. 38, 592 57 Rozsochy
Václav Vaša, Rozsochy č.p. 90, 592 57 Rozsochy
Petr Bureš, Rozsochy č.p. 85, 592 57 Rozsochy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Lubomír Kos, Kundratice č.p. 4, 592 57 Rozsochy
Římskokatolická farnost Rozsochy, Rozsochy č.p. 22, 592 57 Rozsochy
AGRO Rozsochy, a.s., IDDS: frhcm8k
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
František Jež, Kundratice č.p. 44, 592 57 Rozsochy
František Jež, Palachova č.p. 1774/1, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jan Svoboda, Kundratice č.p. 9, 592 57 Rozsochy
Martin Svoboda, Kundratice č.p. 9, 592 57 Rozsochy
Milan Bělík, Kundratice č.p. 17, 592 57 Rozsochy
Ing. Lukáš Lička, Pejškov č.p. 33, 666 01 Tišnov 1
Ing. Jana Ličková, Pejškov č.p. 33, 666 01 Tišnov 1
Ing. Jana Charvátová, Bukolská č.p. 772/10, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
RNDr. Radmil Prokop, Vojická č.p. 970/44, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Josef Kalášek, Rovné č.p. 25, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Pavel Kalvoda, Kundratice č.p. 18, 592 57 Rozsochy
Jan Paleček, Kundratice č.p. 19, 592 57 Rozsochy
Ing. Josef Janíček, CSc., Kundratice č.p. 2, 592 57 Rozsochy
Zdeněk Toman, Kundratice č.p. 33, 592 57 Rozsochy
Ing. Bc. Lenka Tomanová, Kundratice č.p. 33, 592 57 Rozsochy
Č.j. 53510/2013 str. 5
Petr Chládek, Říční č.p. 237, 592 42 Jimramov
Kraj Vysočina, odbor informatiky, IDDS: ksab3eu
Jana Hájková, Palliardiho č.p. 1440/2a, 669 02 Znojmo 2
Josef Bureš, Rozsochy č.p. 85, 592 57 Rozsochy
Emilie Burešová, Rozsochy č.p. 85, 592 57 Rozsochy
Miroslav Mrázek, Švermova č.p. 254/1, Bohunice, 625 00 Brno 25
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská č.p. 663/132, 160 00 Praha 6-Dejvice
Jaroslav Horníček, Studniční č.p. 330/43, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Marie Jurnečková, Beranka č.p. 1312, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Jana Petrová, Divišov č.p. 24, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Pavel Petr, Divišov č.p. 24, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Libuše Petrová, Divišov č.p. 24, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Jiří Petr, Rovné č.p. 65, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Jaroslav Brhel, Divišov č.p. 22, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Eliška Lukasová, Rovné č.p. 66, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Olga Švarcová, Větrná č.p. 719, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Jaroslava Pohanková, Rovné č.p. 70, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Milan Ambrúzs, Budovatelů č.p. 1487, 592 31 Nové Město na Moravě
Pavel Roman, Divišov č.p. 21, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
A.B.V., z.s., IDDS: 4tpy2n3
Ladislav Olšbauer, IDDS: jatmkbe
Alena Drdlová, Sázava č.p. 135, 592 11 Velká Losenice
Ing. Romana Rousová, Nádražní č.p. 112, Kralice nad Oslavou, 675 73 Rapotice
David Houdek, Palachova č.p. 2235/72, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
František Jež, Studentská č.p. 1709/26, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Ludmila Kašíková, Haškova č.p. 1137/18, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jan Rous, Čapkova č.p. 1060, 592 31 Nové Město na Moravě
Eva Minářová, Švermova č.p. 2101/18, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
František Štefáček, Pavlovova č.p. 1506, 592 31 Nové Město na Moravě
Jan Fuksa, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 41, 592 31 Nové Město na Moravě
Karel Drábek, Rovné č.p. 33, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Josef Ptáček, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 77, 592 31 Nové Město na Moravě
Ivana Ptáčková, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 77, 592 31 Nové Město na Moravě
JUDr. Tomáš Vrána, IDDS: dzsg873
Alena Bečková, Slovanská č.p. 992, 684 01 Slavkov u Brna
Miloš Dvořák, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 87, 592 31 Nové Město na Moravě
Marie Fialová, Smetanova č.p. 1062, 684 01 Slavkov u Brna
Josef Heral, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 140, 592 31 Nové Město na Moravě
Milan Kuchta, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 81, 592 31 Nové Město na Moravě
Leoš Mošner, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 80, 592 31 Nové Město na Moravě
Miroslav Mošner, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 80, 592 31 Nové Město na Moravě
Ladislav Novotný, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 60, 592 31 Nové Město na Moravě
Josef Ptáček, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 77, 592 31 Nové Město na Moravě
Marta Ptáčková, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 77, 592 31 Nové Město na Moravě
JUDr. Petr Kocián, Veveří č.p. 125, 616 45 Brno
Milan Starý, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 48, 592 31 Nové Město na Moravě
Alena Svatoňová, Dolní č.p. 1735/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Václav Trojan, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 109, 592 31 Nové Město na Moravě
Václav Trojan, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 109, 592 31 Nové Město na Moravě
Zdenka Urbancová, Bobrová č.p. 163, 592 55 Bobrová
Ludmila Vetešníková, Olešná č.p. 42, 592 31 Nové Město na Moravě
Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě,družstvo, IDDS: 83ecwyg
Miloslava Sukdoláková, Horní Paseka č.p. 18, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Jana Kostelencová, Rozsochy č.p. 127, 592 57 Rozsochy
Jiří Kostelenec, Albrechtice č.p. 29, 592 57 Rozsochy
Pavel Kostelenec, Albrechtice č.p. 29, 592 57 Rozsochy
Mgr. Marcela Petrošová, U Tržiště č.p. 9, 690 02 Břeclav 2
Martin Novotný, Lhotka č.p. 31, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Č.j. 53510/2013 str. 6
Božena Štefáčková, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 45, 592 31 Nové Město na Moravě
František Boháč, Olešná č.p. 30, 592 31 Nové Město na Moravě
Jana Boháčová, Olešná č.p. 30, 592 31 Nové Město na Moravě
Jitka Jíchová, Slavkovice č.p. 92, 592 31 Nové Město na Moravě
Miloslava Poulová, Stálky č.p. 78, 671 06 Šafov
Věra Ježová, Branišov č.p. 21, Zvole, 592 51 Dolní Rožínka
Václav Zdražil, Olešná č.p. 15, 592 31 Nové Město na Moravě
Milada Zdražilová, Olešná č.p. 15, 592 31 Nové Město na Moravě
Bohumil Zajíček, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 34, 592 31 Nové Město na Moravě
Božena Zajíčková, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 34, 592 31 Nové Město na Moravě
Anna Hlávková, Křídla č.p. 14, 592 31 Nové Město na Moravě
Jitka Kondrátová, Jámy č.p. 45, 592 32 Jámy
Josef Honek, Olešná č.p. 92, 592 31 Nové Město na Moravě
Marta Honková, Olešná č.p. 92, 592 31 Nové Město na Moravě
Mgr. Tomáš Pohanka, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 141, 592 31 Nové Město na Moravě
Jana Chalupová, Polní č.p. 1361, 592 31 Nové Město na Moravě
Anna Fialová, Tyršova č.p. 730, 592 31 Nové Město na Moravě
Jana Fialová, Tyršova č.p. 730, 592 31 Nové Město na Moravě
Hana Pohanková, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 141, 592 31 Nové Město na Moravě
Ing. Jindřich Růžička, Jánošíkova č.p. 652/23, Chrlice, 643 00 Brno 43
Jiří Růžička, Olešná č.p. 112, 592 31 Nové Město na Moravě
Věra Růžičková, Olešná č.p. 112, 592 31 Nové Město na Moravě
Karel Kulíšek, Olešná č.p. 52, 592 31 Nové Město na Moravě
Milan Pochop, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 62, 592 31 Nové Město na Moravě
Jaromíra Pochopová, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 62, 592 31 Nové Město na Moravě
Vladimír Vašík, Olešná č.p. 12, 592 31 Nové Město na Moravě
Miroslav Chvátal, Dukelská č.p. 1225/61, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Marie Koterbová, gen. Svobody č.p. 602, 793 05 Moravský Beroun
Alena Legátová, Staré Město č.p. 234, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
Zdeňka Papoušková, Ostřihom č.p. 460/31, 664 91 Ivančice
Božena Zaoralová, Staré Město č.p. 212, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
Josef Zdražil, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 99, 592 31 Nové Město na Moravě
Hubert Korbička, Fügnerova č.p. 4174/39, 586 01 Jihlava 1
Vanda Korbičková, Staré Sedliště č.p. 329, 348 01 Staré Sedliště
Josef Pohanka, Rovné č.p. 70, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Miroslav Starý, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 113, 592 31 Nové Město na Moravě
Iveta Rikham, Nebovidská č.p. 467/1c, 664 48 Moravany u Brna
Jan Tatíček, Křídla č.p. 49, 592 31 Nové Město na Moravě
Bohumil Hanych, Nádražní č.p. 2130/55, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Josef Novotný, Hájkova č.p. 411, 592 31 Nové Město na Moravě
Miloslav Novotný, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 114, 592 31 Nové Město na Moravě
Miloslav Šedý, Olešná č.p. 108, 592 31 Nové Město na Moravě
Petr Žák, Olešná č.p. 101, 592 31 Nové Město na Moravě
Jiří Svoboda, Zahradní č.p. 755, 592 31 Nové Město na Moravě
Pavel Michek, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 28, 592 31 Nové Město na Moravě
Bohuslav Chroust, Novoměstská č.p. 840/9, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
PERFECT INVEST, a.s., IDDS: mz2fm6a
Pavel Žák, Olešná č.p. 101, 592 31 Nové Město na Moravě
Hana Žáková, Olešná č.p. 101, 592 31 Nové Město na Moravě
Alfons Vlček, Pavlovova č.p. 1502, 592 31 Nové Město na Moravě
Alena Vlčková, Pavlovova č.p. 1502, 592 31 Nové Město na Moravě
Josef Dvořák, Olešná č.p. 34, 592 31 Nové Město na Moravě
Eva Kosová, Okružní č.p. 955, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
František Boháč, Olešná č.p. 30, 592 31 Nové Město na Moravě
Zita Hemzová, Olešná č.p. 94, 592 31 Nové Město na Moravě
David Honek, Olešná č.p. 92, 592 31 Nové Město na Moravě
Josef Jelínek, Olešná č.p. 80, 592 31 Nové Město na Moravě
Č.j. 53510/2013 str. 7
Jarmila Macháčková, Lhota č.p. 96, 592 45 Lísek u Bystřice nad Pernštejnem
Ivan Sis, Královský vršek č.p. 3548/48, 586 01 Jihlava 1
Jaroslav Vetešník, Olešná č.p. 42, 592 31 Nové Město na Moravě
Žofie Zdražilová, Olešná č.p. 69, 592 31 Nové Město na Moravě
Eva Zelená, Josefa Suka č.p. 269/27, 434 01 Most 1
Anna Štefáčková, Monseova č.p. 352, 592 31 Nové Město na Moravě
Václav Janů, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 5, 592 31 Nové Město na Moravě
Zdena Janů, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 5, 592 31 Nové Město na Moravě
Petr Janů, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 2, 592 31 Nové Město na Moravě
Pavel Nečas, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 17, 592 31 Nové Město na Moravě
František Starý, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 11, 592 31 Nové Město na Moravě
Hana Stará, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 11, 592 31 Nové Město na Moravě
Miloslav Henzel, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 55, 592 31 Nové Město na Moravě
Michal Starý, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 112, 592 31 Nové Město na Moravě
Jan Dvořák, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 10, 592 31 Nové Město na Moravě
Mgr. Jan Peroutka, Revoluční č.p. 48, 430 01 Chomutov 1
Pavel Polnický, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 19, 592 31 Nové Město na Moravě
Josef Polnický, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 19, 592 31 Nové Město na Moravě
Marta Polnická, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 19, 592 31 Nové Město na Moravě
Josef Petr, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 13, 592 31 Nové Město na Moravě
MUDr. Markéta Kršková, Německého č.p. 823, 592 31 Nové Město na Moravě
Pavel Gerlich, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 149, 592 31 Nové Město na Moravě
Lenka Mičková, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 124, 592 31 Nové Město na Moravě
Miloslav Starý, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 131, 592 31 Nové Město na Moravě
Jaroslav Havlíček, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 7, 592 31 Nové Město na Moravě
Bohumila Havlíčková, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 7, 592 31 Nové Město na Moravě
Milan Kopáček, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 29, 592 31 Nové Město na Moravě
Renata Novotná, Nálepkova č.p. 52/106, Jundrov, 637 00 Brno 37
Miloslav Topinka, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 3, 592 31 Nové Město na Moravě
Ing. Josef Kroupa, Čistovická č.p. 136/65, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Tomáš Novotný, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 126, 592 31 Nové Město na Moravě
Luboš Hala, Maršovice č.p. 41, 592 31 Nové Město na Moravě
Oldřich Menšík, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 120, 592 31 Nové Město na Moravě
Miloslav Janů, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě
Jaroslava Holemářová, Hlinné č.p. 7, 592 31 Nové Město na Moravě
Zdeněk Zdražil, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 50, 592 31 Nové Město na Moravě
Martin Zdražil, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 51, 592 31 Nové Město na Moravě
Olga Henzelová, Růžová č.p. 1013/6, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Václav Zdražil, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 18, 592 31 Nové Město na Moravě
Plastpol, s.r.o., IDDS: 8m6vbai
Dana Janů, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 9, 592 31 Nové Město na Moravě
Libor Janů, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 9, 592 31 Nové Město na Moravě
Jaroslava Špačková, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 4, 592 31 Nové Město na Moravě
Jaromír Mrkvička, Petrovice č.p. 28, 592 31 Nové Město na Moravě
Josef Musil, Petrovice č.p. 31, 592 31 Nové Město na Moravě
František Bukáček, Petrovice č.p. 1, 592 31 Nové Město na Moravě
Jaroslav Laštovička, Petrovice č.p. 7, 592 31 Nové Město na Moravě
Hana Dolanská, Ke Skalce č.p. 363, Horní Ves, 763 16 Fryšták
Monika Svobodová, Petrovice č.p. 3, 592 31 Nové Město na Moravě
Josef Starý, Petrovice č.p. 10, 592 31 Nové Město na Moravě
Jaroslav Vařák, Petrovice č.p. 23, 592 31 Nové Město na Moravě
Libor Tatíček, Petrovice č.p. 33, 592 31 Nové Město na Moravě
Zlata Bullová, Křičkova č.p. 1010, 592 31 Nové Město na Moravě
Vlastimil Hudeček, Sněžné č.p. 108, 592 03 Sněžné
Jan Hudeček, Slavkovice č.p. 102, 592 31 Nové Město na Moravě
Lukáš Bukáček, Petrovice č.p. 24, 592 31 Nové Město na Moravě
Vojtěch Trödler, Radňovice č.p. 46, 592 31 Nové Město na Moravě
Jaroslav Pochop, Slavkovice č.p. 40, 592 31 Nové Město na Moravě
Č.j. 53510/2013 str. 8
Jaroslav Pochop, Slavkovice č.p. 40, 592 31 Nové Město na Moravě
Vladimír Peňáz, Slavkovice č.p. 19, 592 31 Nové Město na Moravě
Věra Peňázová, Slavkovice č.p. 19, 592 31 Nové Město na Moravě
GE Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
Ing. Dagmar Lhotská, U lesa č.p. 504, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice u Prahy
Pavel Laštovička, Jánská č.p. 1391, 592 31 Nové Město na Moravě
Miloš Sáblík, Slavkovice č.p. 1, 592 31 Nové Město na Moravě
Zdeněk Přibyl, Slavkovice č.p. 18, 592 31 Nové Město na Moravě
Zdeněk Bukáček, Slavkovice č.p. 24, 592 31 Nové Město na Moravě
Aleš Mrázek, Slavkovice č.p. 35, 592 31 Nové Město na Moravě
Marie Hemzová, Slavkovice č.p. 59, 592 31 Nové Město na Moravě
Jitka Štikarová, Slavkovice č.p. 106, 592 31 Nové Město na Moravě
Václav Zdražil, Slavkovice č.p. 95, 592 31 Nové Město na Moravě
Bohuslav Pohanka, Slavkovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě
Vít Pohanka, Slavkovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě
Pavel Peňáz, Slavkovice č.p. 9, 592 31 Nové Město na Moravě
Ladislav Peňáz, Slavkovice č.p. 82, 592 31 Nové Město na Moravě
Libor Mikeš, Slavkovice č.p. 107, 592 31 Nové Město na Moravě
Pavel Peňáz, Veselíčko č.p. 72, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Helena Šímová, Bulharská č.p. 1538/57, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Karel Mužátko, Bohdalov č.p. 354, 592 13 Bohdalov
Hana Nováková, Veselíčko č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Josef Kaláb, Veselíčko č.p. 23, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Pavel Kaláb, Veselíčko č.p. 23, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Naděžda Zajíčková, Leandra Čecha č.p. 552, 592 31 Nové Město na Moravě
Jan Vencálek, Veselíčko č.p. 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Josef Mrkos, Junácká č.p. 1663/2, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
František Podhrázký, Veselíčko č.p. 57, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Eva Podhrázká, Veselíčko č.p. 57, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Josef Dohnal, Veselíčko č.p. 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Marie Peňázová, Veselíčko č.p. 72, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
František Kaláb, Veselíčko č.p. 64, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Pavel Peňáz, Slavkovice č.p. 9, 592 31 Nové Město na Moravě
Karel Štourač, Makovského č.p. 104, 592 31 Nové Město na Moravě
Marie Fuksová, Slavkovice č.p. 51, 592 31 Nové Město na Moravě
Město Přibyslav, IDDS: gw6bqx4
Město Ždírec nad Doubravou, IDDS: kg2bqmn
Městys Bohdalov, IDDS: 8qnbffj
Městys Česká Bělá, IDDS: ywtbfy6
Městys Havlíčkova Borová, IDDS: qccbee8
Městys Krucemburk, IDDS: 4swbdbk
Městys Nové Veselí, IDDS: vvybcdg
Městys Ostrov nad Oslavou, IDDS: ba7a4ai
Městys Vojnův Městec, IDDS: ekebmfp
Obec Březí nad Oslavou, IDDS: dbqa95z
Obec Budeč, IDDS: quebpme
Obec Hodíškov, IDDS: a6zavhr
Obec Jitkov, IDDS: w7qax8t
Obec Krátká Ves, IDDS: 936avqd
Obec Lhotka, IDDS: m32bn97
Obec Malá Losenice, IDDS: f3eaqkc
Obec Matějov, IDDS: 3kuarn4
Obec Modlíkov, IDDS: fykbmmb
Obec Nížkov, IDDS: 378bcfa
Obec Nové Dvory, IDDS: ssebtgn
Obec Obyčtov, IDDS: x66ayrc
Obec Olešenka, IDDS: e76awun
Obec Oudoleň, IDDS: w35bmpz
Č.j. 53510/2013 str. 9
Obec Počítky, IDDS: 7j9ayjk
Obec Pokojov, IDDS: 3n7bgcg
Obec Radňovice, IDDS: 2xiay5i
Obec Radostín, IDDS: zx4ayk4
Obec Rudolec, IDDS: wq8a55a
Obec Sazomín, IDDS: bx5b57b
Obec Sirákov, IDDS: ewtaweg
Obec Sklené, IDDS: zu7b7y5
Obec Slavětín, IDDS: 869aw75
Obec Sobíňov, IDDS: 2cuax98
Obec Stříbrné Hory, IDDS: 5t7avxh
Obec Světnov, IDDS: je9azet
Obec Škrdlovice, IDDS: wnsarsw
Obec Újezd, IDDS: yh3bgb3
Obec Vatín, IDDS: inmaxb8
Obec Velká Losenice, IDDS: qjxbkez
Obec Vepřová, IDDS: p4uav3g
Obec Žižkovo Pole, IDDS: psmayej
Lesní družstvo obcí, IDDS: k3arnws
Jaroslav Kocián, Osiková č.p. 413/50, Jundrov, 637 00 Brno 37
Ing. Naděžda Pavelková, Wolkerova č.p. 1090, 592 31 Nové Město na Moravě
Josef Štourač, V Lískách č.p. 805/4, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Věra Chalupová, Mělkovice č.p. 304, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
František Hübner, Libušínská č.p. 176/16, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jarmila Kůrková, Jabloňová č.p. 10, Polabec, 290 01 Poděbrady 1
Jiřina Brychtová, Újezd č.p. 427/28, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Miloslava Bulířová, Dolení Paseky č.p. 32, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub
Petr Vojík, Brodská č.p. 1988/74, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
PKS stavby a.s., IDDS: 86qfpju
Jiří Hlávka, Štefanikova č.p. 982/19, 664 51 Šlapanice u Brna
Jiří Houška, U břehu č.p. 444/49, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Marie Hlávková, Sportovní č.p. 432, 664 84 Zastávka u Brna
Věra Houšková, Konstantinova č.p. 1497/46, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Miloslava Karásková, náměstí SNP č.p. 923/11, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Jana Oberlíková, Hálkova č.p. 561/10, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Agrovysočina, a.s., IDDS: rtjcn74
Jan Levý, Mělkovice č.p. 389, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Zdeněk Dvořák, Nezvalova č.p. 2089/14, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Jiřina Dvořáková, Novoměstská č.p. 1299/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Eva Klímová, Mělkovice č.p. 1498, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Eva Landová, Palackého č.p. 977, 588 13 Polná
Ivona Líbalová, Milovice č.p. 111, 691 88 Milovice u Mikulova
VHS Bohemia a.s., IDDS: bm9gv5w
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
AGRO - Měřín, a.s., IDDS: q5em5zz
Jaroslav Hajátko, Vatín č.p. 73, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Iveta Hajátková, Vatín č.p. 73, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Petr Bloudek, Mělkovice č.p. 309, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
PKS okna a.s., IDDS: hxzfpkn
AQUASYS spol. s r.o., IDDS: ms4my27

Účastníci řízení dotčeni ochranným pásmem (veřejnou vyhláškou)
vlastníci pozemků par.č.: 1662, 1691, 1707, 1678, 1618, 1677, 712, 716, 715, 707, 742, 741, 666, 668,
665, 664, 663, 662, 661, 655, 654, 653, 764, 638, 879, 878, 894, 897, 898 v kat.území Domanín u
Č.j. 53510/2013 str. 10
Bystřice nad Pernštejnem, par.č. : 397, 420/1, 398/3, 398/2, 363/13, 822, 363/12, 352, 233, 213 v kat.
území Rozsochy, par.č. 756, 754/12, 754/7, 694/2, 692/4, 649, 651/8, 651/3, 645, 952, 535/3, 477, 458,
947/6, 947/5, 555/117 v kat. území Kundratice u Rozsoch, par.č. 585/3, 584/11, 584/9, 583/1, 582/1,
580/2 v kat. území Rovné, par.č. 336/10, 482/10, 306/5, 385/11, 477/5, 284/8, 270/3, 225/5, 208/9, 208/8,
208/7, 214/1, 214/4, 219/1, 208/18, 208/34, 208/31, 208/24, 225/10, 270/15 v kat. území Divišov, par.č.
1181, 1206, 1103, 1101, 1089, 455, 1076, 453, 454, 1087, 1079, 319, 932, 872, 855, 854, 840, 812, 810,
669, 668, 677, 675, 673 v kat. území Olešná na Moravě, par.č. 2077, 2117, 2128, 2184, 2185, 2190, 2191,
2192, 2193, 336, 681, 762, 772, 761, 770, 817, 831, 848, 847 v kat. území Nová Ves u Nového Města na
Moravě, par.č. 422/12, 439/7, 440/20, 440/18, 432/11, 432/10432/3, 519, 432/4, 430/2 v kat. území
Petrovice u Nového Města na Moravě, par.č. 708, 706, 696/34, 702/3, 701/2, 701/3, 688/18, 614/1, 616,
659/15, 639/15, 639/6, 639/9 v kat. území Slavkovice, par.č. 725/1, 730/4, 1654, 830/26, 1646/1, 1655,
1674/21, 841 v kat. území Veslíčko u Žďáru nad Sázavou, par.č. 2365/2, 2363 v kat. území Jámy, par.č.
8837, 8823, 9061, 9056, 9517/5, 9519/1, 9516/2, 9512/10, 9512/2, 9521/1, 9523/1, 9521/14, 9523/8,
9537/5, 9535, 9537/8, 9537/4 v kat. území Město Žďár.


Veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 správního řádu osobám neznámého pobytu a osobám, jimž
se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy.
Uvedená písemnost nemůže být doručena do vlastních rukou:
Antonín Binder, adresa neznámá
František Binder, adresa neznámá
Marie Binderová, adresa neznámá
Anna Dánská, adresa neznámá
Františka Hyncová, adresa neznámá
Ivana Sklepníková, Tyršova 395, 417 05 Osek u Duchcova, zemřela, písemnost doručována dědicům
Josef Tesař, Olešná 103, 592 31 Nové Město na Moravě, zemřel, písemnost doručována dědicům
Marie Hlávková, Sportovní 432, 664 84 Zastávka u Brna, zemřela, písemnost doručována dědicům
Josefa Matoušková, Purkyňova 2447/92, 612 00 Brno, adresát na uvedené adrese neznámý
Denisa Poulová, Bieblova 154/2, 613 00 Brno, adresát na uvedené adrese nemá schránku

Pro vyvěšení na úřední desce včetně způsobu umožňujícímu dálkový přístup:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Jámy, IDDS: m3xbzka
Obecní úřad Rozsochy, IDDS: rkca7t5
Obecní úřad Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 104, 592
31 Nové Město na Moravě

 

Soubory ke stažení:

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.