Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2003

Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2003

30.6.2004, Helena Vaníčková

V souladu se zákonem č. 250/200Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován závěrečný účet obce, který obsahuje údaje o ročním hopodaření obce Vojnův Městec.

Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2003

I. Výsledky rozpočtového hospodaření

Přehled o rozpočtu a plnění příjmů rok 2003
     
                                                 schválený     upravený        plnění      
                                                    v Kč              v Kč                v Kč         

1. Daňové příjmy                       3 518 000  4 196 500     4 193 853      
2. Nedaňové příjmy                   1 175 300  1 333 000     1 591 057,65 
3. Kapitálové příjmy                     100 000     573 000        572 237      
4. Dotace                                   1 292 200  4 148 000    4 155 227,50 
Příjmy celkem                            6 085 500 10 250 500 10 512 375,15  
Konsolidace příjmu                                                             415 000 
Vlastní příjmy po konsolidaci                                         10 097 375,15
Zůstatek na účtu z minulého roku                                   1 936 395,69
Příjmy celkem                                                                 12 033 770,84 

Přehled o rozpočtu a plnění výdajů v účelovém rok 2003

10 Zemědělství a lesní hospodářství 180 000      91 000      91 506,1
22 Doprava                                        411 000      43 000      42 217
23 Vodní hospodářství                         60 000    504 500    503 999,2
31 Vzdělání                                     1 885 200 2 920 600 2 897 340,3
33 Kultura,církev,sděl.prostředky       221 000   482 500    481 178,4
34 Tělovýchova a zájmová činnost     106 000   106 000    106 054,2
35 Zdravotnictví                                    80 000     76 500     73 016,4
36 Bydlení,kom. služby,územ.rozvoj   885 000   596 000   592 642,6
37 Ochrana život.prostředí             2 003 000 2 543 000 2 539 357,2
43 Sociální pomoc                              334 000    439 000    439 384,6
55 Požární ochrana                              40 000     50 000      47 253,6
61 Státní správa,územ.samospr.   1 814 900  3 918 000 1 858 532,74
Výdaje celkem                              8 020 100  11 770 100 9 672482,34


Výsledek ročního hospodaření                                            2 361 288,5

II. Členství obce v Sdružení obcí Vysočiny

Obec Vojnův Městec je členem Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.
Křížová 2 , Jihlava
IČO 70812853
DIČ – CZ70812853
Výše ročního příspěvku                                                              3 555,-

III. Členství obce v dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko

Obec Vojnův Městec je členem Subregionu Velké Dářko
IČO: 70289166
Výše ročního příspěvku                                                        439 384,6

IV. Vyúčtování přijatých dotací

                                   poskytovatel  účel poskyt. čerpáno    vráceno
1. 
Neinvestič.příjaté dotace ze SR 
                                     KÚ referendum 16 444    14 608,5  1 835,50

Ostatní neinvest. přij.dotace ze SR 
                            Úřad práce veř.práce 60 000     60 000         0 
    
Neinvestič.přijaté dotace od krajů 
                           KÚ hasiči-odbor.přípr.   1 200       1 200         0

Neinvest.přijaté dotace od krajů 
                           KÚ  požár.ochrana      30 000     30 000         0

Neinvestič.přijaté dotace od krajů 
                           KÚ  hasiči                      1 800       1 800         0
 
Ostatní neinvest.přij.dotace ze SR   
                          KÚ  hřbit.zeď              130 000   130 000        0 

Ostat.neinvest.přij.dotace ze SR 
                          KÚ        přibliž.dřeva      1 140       1 140         0

Neinvest.dotace přijaté od krajů 
                          KÚ  školství            2 186 000  2 186 000       0

Neinvest.dotace přijaté od krajů 
                          KÚ vzděláv.software  11 000       11 000        0

Investič.přijaté dotace ze st.fondů  
                         Stát.fond ŽP skládka  1 075 000  1 075 000     0

Investič.přijaté dotace ze st.fondů    
                         Stát.fond ŽP   skládka   120 000     120 000      0

V. Dlouhodobě přijaté půjčky ze Státního fondu ŽP

             Poskytovatel      účel     půjčeno    vráceno  zůstatek           
Dlouhodobě přijaté půjčené prostř.
              Stát.fond ŽP skládka    398 000    136 000  262 000
             
VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad S., příspěvková organizace
IČO: 75022851
Kontrolou evidence dotací od státu a od zřizovatel bylo zjištěno:

Dotace poskytnuté KÚ Jihlava na rok 2003     1 317 000,-

Čerpání ZŠ ve Vojnově Městci
Mzdové prostředky                                             900 000,- 
Pojistné                                                               306 401,-
FKSP                                                                      17 760,-
Služby                                                                   28 800,-
Učebnice,učeb.pomůcky                                        41 257,-
OOPP                                                                         843,-
Cestovné                                                                   678,-
Vzdělávání                                                              2 640,-
Plavání                                                                    4 290,-
4,2%                                                                       3 331,-
software,školení                                                   11 000,-
Čerpání celkem                                                1 317 000,-

Finanční prostředky poskytnuté Obcí Vojnův Městec          231 000,-
Úroky za rok 2003                                                                   1 478,93
Celkem                                                                                  32 478,93

Čerpání prostředků :
Dle přiloženého výsledovky ZŠ Vojnův Městec                    204 832,10
Hospodářský zisk roku 2003                                                 27 646,83
 
 

Mateřská škola Vojnův Městec, příspěvková organizace
IČO: 75022885

Dotace poskytnuté KÚ Jihlava pro rok 2003                           880 000,-

Čerpání ZŠ ve Vojnově Městci
Mzdové prostředky                                                                 621 000,-Pojistné                                                                                  228 266,-
Účetní                                                                                       23 780,-
OOPP                                                                                            847,9
Učebnice,učeb.pomůcky                                                             1 114,3
Pojištění                                                                                    2 318, - Cestovné                                                                                   973,8     Vzdělávání                                                                              1 700,-
           
Čerpání celkem                                                                      880 000,-

Finanční prostředky poskytnuté Obcí Vojnův Městec          322 500,-
Úroky za rok 2003                                                                      302,58
Obědy                                                                                 106 741,40
Celkem                                                                                429 543,98

Čerpání prostředků :
Dle přiložené výsledovky MŠ Vojnův Městec                       418 576,05
Hospodářský zisk roku 2003                                                 10 967,93
 

Dle účetních sestav zpracovala: Helena Vaníčková

Vojnův Městec 10.6.2004

Vyvěšeno dne: 10.6.2004
Sejmuto dne: 29.6.2004

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.