Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2004 

Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2004 

23.3.2005, Helena Vaníčková

Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2004
I. Výsledky rozpočtového hospodaření
Přehled o rozpočtu a plnění příjmů rok 2004
               
                                schválený           upravený             plnění          
                      
1. Daňové příjmy      4 326 000         4 729 000        4 728 218,- 
2. Nedaňové příjmy     957 000         1 517 200        1 517 752,90 
3. Kapitálové příjmy    400 000             536 000           535 674,- 
4. Dotace                 8 947 500        12 151 300       12 142 433,50  
Příjmy celkem         14 630 500        18 933 500       18 924 078,40 
Konsolidace příjmu                                                         485 000 
Vlastní příjmy po konsolidaci                                     18 439 078, 40
Zůstatek na účtu z minulého roku                               2 361 288,50
Příjmy celkem                                                             20 800 366,90 

Přehled o rozpočtu a plnění výdajů v účelovém rok 2004

10 Zemědělství a lesní hospodářství   50 000       91 900      91 709,-
22 Doprava                                     1 040 000       91 000     90 409,5
23 Vodní hospodářství                       417 000     624 500   624 031,-
31 Vzdělání                                    8 615 800 10 323 000 10 323 212,-
33 Kultura,církev,sděl.prostředky     171 000      299 300    299263,5
34 Tělovýchova a zájmová činnost   106 000      106 000   106 008,5
35 Zdravotnictví                                  50 000        41 000    39 525,4
36 Bydlení,kom. služby,územ.roz.  3 025 000   4 776 800 4 776 047,3
37 Ochrana život.prostředí               501 000      540 500     539 502,-
43 Sociální pomoc                             365 000      365 000    364 783,2
55 Požární ochrana                             47 000       46 100      45 350,-
61 Státní správa,územ.samospr.   2 303 700  1 990 900  1 991 907,5
63                                                     339 000     747 300     747 291,-
Výdaje celkem                              7 030 500 20 043 300 20 039 239,9
Konsolidace výdajů                                                                485 000,-
Výdaje celkem po konsolidaci                                          19 554 239,9 
 
Výsledek ročního hospodaření                                             1 246 127,-

II. Úvěr – nákup pozemků                                                      721 560,-

III. Členství obce v Sdružení obcí Vysočiny

Obec Vojnův Městec je členem Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o.Křížová 2 , Jihlava
IČO 70812853
DIČ – CZ70812853
Výše ročního příspěvku                                                              3 600,-

IV. Členství obce v dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko

Obec Vojnův Městec je členem Subregionu Velké Dářko
IČO: 70289166
Výše ročního příspěvku                                                            35 550,-
       
V. Ostatní neinvestiční dotace – DPS Škrdlovice

Příspěvek za rok 2004                                                          364 783,2

V. Vyúčtování přijatých dotací

                                       poskytnuto        čerpáno            vráceno

ZTV 26RD                         1 040 000      1 040 000                   0
veř.prospěš.práce                59 965           59 965                    0 
zalesnění                               5 372              5 372                   0
výchova les.porostů                 360                 360                 0 
přibližování dřeva                 1 520               1 520                   0
informač.politika                   6 000               5 185               815 vzdělání                         2 218 000        2 218 000                 0
volby do zastup.kraje         20 123          14 433,50       5 689,5
Volby do EP                        21 885             20 243           1 642
hřbitov                             230 000           230 000                0
ZŠ-rekonstrukce           6 834 409        6 834 409                0
OÚ-rekonstrukce             120 000           120 000                0
třídění odpadů                  32 844             32 844                0
projekt kanalizace            42 604             42 604                0
správa                              87 411             87 411                0
zabezpečení OÚ               11 810             11 810                0
webové stránky                 9 500               9 500                0
hasiči                               44 150              44 150                 0       
                                10 785 953      10 777 806,5       8146,5

VI. Sdružené prostředky – osvětlení cyklostezky

Vklady účastníků sdružení
Obec Vojnův Městec                                                   32%    245 760
Obec Krucemburk                                                       58%    445 440
Město Ždírec nad Doubravou                                     10%      76 800

Sdružené prostředky celkem                                                 768 000

Náklady na stavbu                                                                803 684
Dotace z Fondu Vysočiny                                                      384 000
Skutečně náklady obcí                                                          419 684
Přeplatek sdružených prostředků                                         348 316

Rozdělení majetku dle smlouvy
Obec Vojnův Městec                                            1/3            267 895
Obec Krucemburk                                                 2/3           535 789
  

VII. Dlouhodobě přijaté půjčky ze Státního fondu ŽP
   
l                                       půjčeno    vráceno                 zůstatek           
                                        398 000    272 000                126 000
             
VIII. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad S., příspěvková organizace
IČO: 75022851
Kontrolou evidence dotací od státu a od zřizovatel bylo zjištěno:
Sestaveno ke dni 31.12.2004    
    
                                                            Příjmy                    Výdaje 
    
Příspěvek od obce                         266 920,00            317 725,97 
Materiál                                                                         84 962,67 
Opravy                                                                           42 318,50 
Cestovné                                                                            528,00 
Služby                                                                            70 613,80 
Ostatní náklady                                                                9 181,00 
Energie                                                                           99 674,00 
Školní mléko                                                                   10 448,00 
 
    
Příspěvek ze SR                                1 460 000,00     1 463 185,00 
Příspěvek ze SR - účelový                   3 185,00  
Mzdy, pojištění, FKSP                                                  1 398 942,00 
Učebnice                                                                          36 931,20 
Ochranné pomůcky                                                               193,50 
Cestovné                                                                              590,00 
Družina                                                                              1 708,30 
Vzdělávání                                                                         2 520,00 
Plavání                                                                               4 060,00 
Služby                                                                              11 150,00 
Zákonné pojištění                                                              3 905,00 
Vzdělávání účel. + cestovné                                              3 185,00 
Přefakturované energie                                                    15 592,00  
Sběr, školní akce                                                               23 701,50  
Úroky                                                                                   1 573,63  
Školní mléko                                                                       10 448,00  
                                                         1 781 420,13        1 780 910,97 
    
Výsledek - zisk                                                                         509,16 
    


Mateřská škola Vojnův Městec, příspěvková organizace
IČO: 75022885
Sestaveno ke dni 31.12.2004   
   
                                                                  Příjmy                 Výdaje
   
Příspěvek od obce                               330 000,00         331 781,97
   
Materiál                                                                            72 030,97
Opravy                                                                            111 098,00
Cestovné                                                                            1 415,00
Služby                                                                               48 405,50
Ostatní náklady                                                                  7 406,00
Energie                                                                             85 802,50
Odpisy                                                                                 5 624,00
Příspěvek ze SR                                    758 000,00         758 000,00   
Mzdy, pojištění, FKSP                                                      751 871,00
Hračky, pomůcky                                                                 1 676,50
Ochranné pomůcky                                                                301,50
Vzdělávání                                                                          1 696,00
Zákonné pojištění                                                              2 455,00
Vzdělávání účelové                                                            2 000,00
   
Obědy                                                     120 023,50 
Potraviny                                                                        120 015,51
Prodej pístu                                                                           690,00 
Úroky + ost.výnosy (reklamace)                 1 454,18 
                                                             1 212 167,68      1 211 797,48
Výsledek - zisk                                                                        370,20
   
Zůstatek účtu FKSP                                                                762,66  
Zůstatek BÚ                                                                    111 708,15  
Pokladna                                                                                239,00  
Dle účetních sestav zpracovala: Helena Vaníčková
Vojnův Městec 10.3.2005

Vyvěšeno dne: 10.3.2005
Sejmuto dne:
  

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.