Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2005

Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2005

20.4.2006, Ing. Josef Macek

I.Výsledky rozpočtového hospodaření

Přehled o rozpočtu a plnění příjmů za rok 2005

 

schválený
[Kč] 

upravený
[Kč]

plnění
[Kč]

1. Daňové příjmy

4 463 000

5 158 800

5 159 252

2. Nedaňové příjmy

1 056 400

1 428 800

1 429 551,23

3. Kapitálové příjmy

100 000

33 000

32 885

4. Dotace

2 679 600

2 206 600

2 207 635,54

Příjmy celkem

8 299 000

8 827 200

8 829 323,77

Konsolidace příjmů

 

710 000

709 393,54

Příjmy celkem po konsolidaci

8 299 000

8 117 200

8 119 930,23

Zůstatek na účtu z minulého roku    

1 671 150,27

Příjmy celkem    

9 791 080,50

Přehled o rozpočtu a plnění výdajů za rok 2005

 

schválený
[Kč]

upravený
[Kč]

plnění
[Kč]

10 Zemědělství a lesní hospodářství 50 000 89 000 89 018,50
22 Doprava 705 000 187 000 186 956
23 Vodní hospodářství 570 000 398 000 397 985
31 Vzdělávání 662 000 811 500 811 300
33 Kultura,církev,sdělovací prostředky 164 000 191 300 191 517
34 Tělovýchova a zájmová činnost 106 000 104 600 104 641,50
35 Zdravotnictví 36 000 33 000 32 819,40
36 Bydlení,komunál.služby,územní rozvoj 2 804 000 3 720 500 3 720 602,30
37 Ochrana život.prostředí 535 000 515 000 514 149
43 Sociální péče 365 000 365 000 364 783,20
55 Požární ochrana 45 000 36 000 35 745
61 Státní správa, územní samospráva 2 553 000 2 791 000 2 781 277,60
63 Finanční operace 270 000 996 700 996 079,54 
Výdaje celkem  8 865 000 10 238 600 10 226 874,04
Konsolidace výdajů   710 000 709 393,50
Výdaje celkem po konsolidaci 8 865 000 9 528 600 9 517 480,54

II. Splátka úvěru

Splátky úvěru 147 600,-

III. Členství obce v Sdružení obcí Vysočiny
Obec Vojnův Městec je členem Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. Křížová 2, Jihlava
IČ: 708 128 53
DIČ – CZ70812853

Výše ročního příspěvku 4 977,-

IV. Členství obce v dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko
Obec Vojnův Městec je členem Subregionu Velké Dářko
IČ: 702 891 66

Výše ročního příspěvku 36 000,-

V. Ostatní neinvestiční dotace – DPS Škrdlovice

Příspěvek obce Vojnův Městec za rok 2005 364 783,20


VI. Vyúčtování přijatých dotací

  poskytovatel účel poskytnuto
4222 Invest.přijaté dotace KÚ Vysočina územní plán 112 500
4122 Neinvest.přij.dotace KÚ Vysočina odpadové sklo 10 710
4222 Invest.přijaté dotace KÚ Vysočina rekonstrukce OÚ 120 000
4116 Ost.neinv.přijaté dotace Min.zemědělství zalesnění 2 376
4122 Neinvest.přij.dotace KÚ Vysočina hasiči 32 910
4112 Neinv.přijaté dotace KÚ Vysočina správa 76 586
4216 Ost.př.dotace ze SR Ministerstvo financí ZTV 26 RD 1 040 000
4116 Ost.neinv.přijaté dotace Úřad práce veř.prospěšné práce 72 800
4122 Neinvest.přij.dotace KÚ Vysočina zajištění lesních porostů 3 480
      1 471 362


VII.Dlouhodobě přijaté půjčky ze Státního fondu ŽP

  účel půjčeno splaceno zůstatek
Dlouh. přij. půjčené prostř.Stát.fondu ŽP skládka 126 000 126 000 0


VIII. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad S., příspěvková organizace
IČO: 75022851

Příspěvky na provoz-zřizovatel 294 000
Příspěvky na provoz – SR 1 319 000
Tržby za vlastní výkony a zboží 36 736
Ostatní výnosy 1 913,31
Výnosy celkem 1 651 649,31
Spotřebované nákupy 210 245,10
Služby 132 759,70
Osobní náklady 1 275 302
Ostatní náklady 13 706
Náklady celkem 1 632 012,80 
Fond kulturních a sociálních potřeb 6 500
Fond rezervní 510
Pokladna 2 830
Účet 211 600
Hospodářský výsledek 19 636,51

Mateřská škola Vojnův Městec, příspěvková organizace
IČO: 75022885

Příspěvky na provoz – zřizovatel 342 770
Příspěvky ze SR 865 000
Tržby za vlastní výkony a zboží 135 886,50
Ostatní výnosy 3 936,68
Výnosy celkem 1 347 593,18
Spotřebované nákupy 314 083,59
Služby 162 976,30
Osobní náklady 851 611,-
Ostatní náklady 8 370,-
Odpisy 5 624,-
Náklady celkem 1 342 664,89
Fond kulturních a sociálních potřeb 3 860
Fond rezervní 16 180
Fond reprodukce majetku 16 870
Pokladna 9 830
Účet 123 100
Hospodářský výsledek 4 928,29

Vojnův Městec 10.2.2006

Zveřejněno: 20.4.2006

Sňato:

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.