Vojnův Městec
česky english deutsche

Nařízení č. 1/2015

3.9.2015, Hana Marková

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse Vojnův Městec

 

Městys Vojnův Městec

 

Nařízení č. 1/2015,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území
městyse Vojnův Městec

Rada městyse se na svém zasedání dne 2.9.2015 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1   a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst.1 a§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Účel nařízení

Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního prodeje nebo pochůzkového prodeje na území městyse Vojnův Městec s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků městyse a vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků městyse

Čl. 2

Vymezení pojmů

(1)       Podomní prodej je nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování jakýchkoliv služeb včetně elektronických (např. elektronickcých aukcí), kdy je bez předchozí objednávky nabízen prodej zboží nebo nabízeno poskytování všech druhů služeb osobami potencionálním uživatelům v objektech určených k bydlení

(2)       Pochůzkový prodej je nabídka prodeje zboží nebo nabídka poskytování služeb,            u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při čemž je potencionální uživatel zboží nebo všech druhů služeb včetně elektronickcých, vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství.

Čl. 3

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

  (1)   Podomní prodej je na území městyse Vojnův Městec zakázán

 

  (2)   Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích městyse Vojnův Městec zakázán

Čl. 4

Kontrola a sankce

  Kontrolu  dodržování  tohoto  nařízení  provádějí   pověření  pracovníci  Úřadu městyse Vojnův Městec a členové rady Městyse Vojnův Městec

 

 

Čl. 5

Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně prodeje v pojízdné prodejně různého druhu zboží, který je předem nahlášen na Úřadě městyse Vojnův Městec

Čl. 6

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

 

             Mgr. Karel Rykr                                                                                Karel Malivánek

               místostarosta                                                                                     starosta

                       v.r.                                                                                                  v.r.

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.9.2015

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 3.9.2015

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.