Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 1/2008

20.6.2008, Hana Marková

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
městyse Vojnův Městec

Městys Vojnův Městec

Obecně závazná vyhláška
Městysu Vojnův Městec

č.1/2008,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
městyse Vojnův Městec

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec se na svém zasedání dne 10. června 2008 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku.
b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
c) osoba, která má psa na veřejném prostranství pod dohledem nebo kontrolou je povinna uklidit exkrementy způsobené psem na veřejném prostransví

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec
č. 3/2005, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 


 
……………. ………………
Karel Malivánek Ing. Josef Macek
          Místostarosta               starosta

 

 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 6. 2008
Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce městyse Vojnův Městec č.1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v  městysu Vojnův Městec

 

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a)  a b) obecně závazné vyhlášky obce

14/1   ostatní plocha
14/24   ostatní plocha
15/1   ostatní plocha
64/12   ostatní plocha
409/18   ostatní plocha
566/20   orná půda
673   ostatní plocha
1546/21  ostatní plocha
1546/38  ostatní plocha
1547/8   ostatní plocha
1549/1   ostatní plocha
1550/1   ostatní plocha
1593       ostatní plocha
1594/2   ostatní plocha
1599/1   ostatní plocha
1616/2   ostatní plocha

 

 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.