Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 4/2014

Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 4/2014

7.3.2014, Hana Marková

Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 4/2014, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

MĚSTYS

Vojnův Městec

 

Obecně závazná vyhláška

městyse Vojnův Městec

č. 4/2014,

 

kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec se na svém zasedání dne 19.2.2014 usnesením č. … usneslo vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb.,            o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon        o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území městyse stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.1)

 

Čl. 2

Stanovení druhu pevné složky

 

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle profilu vodovodní přípojky [§ 32 odst. 1 písm. b)]

Čl. 3

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o úhradě vodného ve dvousložkové formě ze dne 10.12.2003.

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

    Ing. Josef Macek                                                                             Karel Malivánek

      místostarosta                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.2.2014

 

Sejmuto z úřední desky dne: 7.3.2014

 1) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Aktuality

Aukční vyhláška

12.4.2021, Monika Beranová, Úřední deska

Novinky březen 2021

6.4.2021, Monika Beranová, Novinky

Rozpočtové opatření č. 1/2021

22.3.2021, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
3.8°C - 14:00:02 - 13.4.2021

Novinky e-mailem