Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 1/2005

Obecně závazná vyhláška obce Vojnův Městec č. 1/2005

26.1.2006, Helena Vaníčková

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Vojnův Městec se na svém zasedání dne 19.12.2005 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 10d) a    § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Pozemky
U stavebních pozemků v  obci Vojnův Městec se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1.

Čl. 2
Stavby
(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb.se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1.

(2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d)  se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem ve výši 1,5.


Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce o dani z nemovitosti ze dne 23.11.1992.


Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.l. 2006.

                        Karel Malivánek       Ing. Josef Macek
                           místostarosta               starosta

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 20.12.2005
Sejmuto z úřední desky dne:  5.1.2006

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.