Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Přehled poplatků Městyse Vojnův Městec pro rok 2014

Přehled poplatků Městyse Vojnův Městec pro rok 2014

16.5.2014, Hana Marková

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek ze psů

Městys Vojnův Městec   -  místní poplatky za likvidaci odpadu a ze psů pro rok 2014

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v městysu trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto  osoby jsou povinny městysu oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

      Sazba poplatku činí celkem  500,-  Kč za poplatníka a rok

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální      

      rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě     

     vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve      

     výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

     Sazba poplatku činí celkem 550,- Kč/rok/stavbu.

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa městysu Vojnův Městec podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území

České republiky.

Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní  rok :

a) za  psa  100 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa    150 Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a nebo  poživatel sirotčího důchodu   60 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená  v  písm.  c)    90 Kč                                                                    

Splatnost poplatků:

Poplatky jsou  splatné nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku a to v hotovosti v kanceláři úřadu městyse, případně převodem na účet u ČSOB ve Žďáře nad Sázavou  - č.účtu 123125081/0300 s variabilním symbolem čísla domu.

Aktuality

Aukční vyhláška

12.4.2021, Monika Beranová, Úřední deska

Novinky březen 2021

6.4.2021, Monika Beranová, Novinky

Rozpočtové opatření č. 1/2021

22.3.2021, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
2.0°C - 16:00:02 - 13.4.2021

Novinky e-mailem