Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Vyhlášky obce, místní poplatky » Vyhláška o dani z nemovitostí

Vyhláška o dani z nemovitostí

1.1.2002, Jiří Marek

Vyhláška

Obce Vojnův Městec o dani z nemovitostí

Obecní zastupitelstvo ve Vojnově Městci schválilo na svém zasedání dne 13.listopadu 1992 v souladu se zákonem č. 338/92Sb. § 6 sazbu daně pro Obec Vojnův Městec a část obce Novou Huť podle písmene b) poplatek o 3 kategorie nižší v členění podle obcí písmene a).

1)      Poplatek dle sazby daně činí ze základní daně u poplatků:

a)      orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %

b)     luk a pastvin, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %

2)      Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2:

a)      zastavěných ploch a nádvoří pokud nejsou předmětem daně dle § 7, odst.2, 0,10 Kč (v dani ze staveb je zahrnuta daň z pozemků, skutečně zastavěnou stavbou)

b)     stavebních pozemků 1,- Kč

c)      ostatních ploch pokud nejsou předmětem daně 0,10 Kč

3)      Stavebními pozemky se rozumějí nezastavěné pozemky určené k zastavění, schváleným územním projektem zóny, seznamem pozemků pro výstavbu rod. domů, nebo územním rozhodnutím (stavebním povolením) pokud je lze objektivně zastavit.

Základní sazba daně podle odstavce 2 písmena b) se násobí koeficientem 0,3 v obci Vojnův Městec. U odstavce 2 koeficientem 0,3 v osadě Nová Huť a Radostínské Borky. Sazba daně podle § 11 se účtují dle zákona č. 388/92Sb. Daň z nemovitostí se vyměří podle této vyhlášky a zákona poprvé na rok 1993 podle stavu k lednu 1993.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.